בניין מגורים - טירת הכרמל

מודל REVIT

קולנוע עצמון - חיפה

מדידת פנים, חזיתות, חתכים

מפעל דיפוכם - באר טוביה

תוכנית להיתר בנייה