שירותים

2
מיפוי ומדידות
 • מדידה להיתר בנייה
 • מדידה מצבית
 • מדידה טופוגרפית
 • מדידה אדרכלית
 • מדידה לתכנון
 • מדידה לארנונה
 • מדידה לתיעוד (As-Made)
 • מדידה לטופס 4
 • מדידת פנים
COMMERCIAL-PAGE-91-1_700x
פוטוגרמטריה
 • מיפוי פוטוגרמטרי
 • מפת אורתופוטו
3dm
מידול תלת-מימד
 • הכנת מודל תלת-מימדי
 • סריקת לייזר
 • מיפוי מבנים ומערכותיהם
 • תיעוד מבנים לשימור
233
ליווי פרויקטי בניה ותשתיות
 • סימון גבולות
 • סימונים לצורך ביצוע עבודות בנייה ותשתיות
 • ביקורת ומפת עדות - As Made
 • מדידות לפיקוח
 • מעקב שקיעות ותזוזות
 • מדידות הנדסיות מדויקות ומיוחדות
tzr
קדסטר
 • תוכנית לצרכי רישום (תצ"ר)
 • חלוקה להסכם שיתוף
 • תשריט תיעוד גבולות (תת"ג)
 • שחזור גבולות וחוות דעת משפטית
miz.1PNG
רישום בית משותף